A yw’ch ymgeiswyr wedi cofrestru i wneud Mwy dros Anifeiliaid Anwes yng Nghymru?

Ym mis Mai, bydd gan Gymru Lywodraeth newydd a 60 o ASau newydd a rhai fydd yn dychwelyd. Rydyn ni am anfon neges enfawr at bob un ohonyn nhw bod yn rhaid iddyn nhw wneud mwy dros anifeiliaid anwes yng Nghymru yn y Senedd nesaf.

Mae angen deddfau gwell ar ein anifeiliaid anwes er mwyn eu galluogi i ffynnu yn ogsytal â'u hamddiffyn rhag niwed. Bydd gan yr ASau fydd yn cael eu hethol y pŵer i gyflwyno'r deddfau hyn.

Rydym yn galw ar bawb sy'n ymgeisio i fod yn AS i addo gwneud mwy dros anifeiliaid anwes yng Nghymru. Fe welwch yr ymgeiswyr sydd wedi llofnodi ein haddewid ar y dudalen hon.

Mae'r addewid yn darllen:

Rwy'n addo gwneud:

  • Mwy i anifeiliaid anwes yng Nghymru yn sesiwn nesaf y Senedd.
  • Mwy i hyrwyddo'r safonau lles uchaf fel y gall pob anifail anwes yng Nghymru fwynhau bywyd hapus ac iach.
  • Mwy i amddiffyn anifeiliaid anwes yng Nghymru rhag creulondeb.
  • Mwy i addysgu'r cyhoedd am berchnogaeth gyfrifol ar anifeiliaid anwes.

Ymgeiswyr sydd wedi llofnodi'r addewid

Richard Taylor

Abolish the Welsh Assembly

Blaenau Gwent

“I’m signing the pledge because pets must be looked after and treated well.”

Richard Taylor

Abolish the Welsh Assembly Party

Blaenau Gwent

“I’m signing the pledge because my wife and Are huge animal lovers and have a few at home!”

Wiliam Rees

Plaid Cymru

Cardiff Central

“I’m signing the pledge because Plaid Cymru have a plan to promote high standards of welfare, protect pets from cruelty, and educate the public, through:
• Improving the enforcement and delivery of licensing requirements relating to dog breeding establishments in Wales, building on the recent review of regulations by the Wales Animal Health and Welfare Framework Group.
• Improving horse welfare by taking action on equine tethering.
• Review pet vending, focusing especially on the regulation of animals sold online.
• Issuing model tenancy proposals on pets in social housing and work to reduce barriers between homeless pet owners and homeless shelters.
• Supporting the development of statutory codes of practices for the keeping of exotic pets in Wales.
• Ban the keeping of primates as pets.
• End the giving of pets as prizes.”

Captain Beany

Independent

Cardiff West

“I’m signing the pledge because I totally abhor any pet cruelly towards those vulnerable and defenceless animals that as human beings we should treat them with both love and devotion.”

Llyr Gruffydd

Plaid Cymru

De Clwyd & Rhanbarth Gogledd Cymru

“”

Paul Rowlinson

Plaid Cymru

Delyn

“I’m signing the pledge because”

James Wells

Reform UK

Islwyn

“I am an animal lover and the owner of my own pets. If elected I pledge that I will do more for pets to promote the highest standards of welfare. I will ensure pets are protected from cruelty and I will do everything I can to educate the public about responsible pet ownership.”

Luke Fletcher

Plaid Cymru

Ogmore

“I’m signing the pledge because”

Methu gweld yr ymgeisydd o'ch dewis? Cysylltwch trwy e-bost a byddwn yn edrych i mewn i'w ychwanegu at y rhestr

Diolch i chi am wirio'ch cyfeiriad e-bost.

Ychwanegwyd eich enw at y rhestr o’r rhai sydd wedi arwyddo’r adduned ar y dudalen hon ac anfonwyd e-bost atoch yn cynnwys asedau cyfryngau cymdeithasol a thempled datganiad templed i'r wasg.