Adroddiad Lles Anifeiliaid PDSA (PAW)

Dydd Iau 7 Gorffenaf 2022

Mae PDSA, aelod o CAWGW,  newydd gyhoeddi ei asesiad blynyddol mwyaf cynhwysfawr o les anifeiliaid anwes. Mae adroddiad PAW eleni yn canolbwyntio ar ba mor iach a hapus yw ein hanifeiliaid anwes ôl-pandemig.  

Cliciwch yma i ddarllen yr adroddiad. 

Yn ôl